Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Kobieta w czapce z daszkiemProjekt zagospodarowania terenu pozwala na odpowiednie usytuowanie domu na działce, ale także elementów wokół budynku oraz instalacji. Dlaczego dokładnie jest to tak istotne oraz kiedy konieczne jest uzyskanie takiego dokumentu?

Z czego składa się projekt zagospodarowania terenu?

W skład takiego dokumentu wchodzi część opisowa oraz część rysunkowa. W pierwszej umieszczana jest sekcja dotycząca tego, gdzie dokładnie ma być umiejscowiony dom, a także zestawienie projektowanych powierzchni. Do tych ostatnich można zaliczyć m.in. drogi, place i chodniki, a także powierzchnię zieleni.

Jeśli natomiast chodzi o opisową część projektu zagospodarowania terenu, to zawiera ona granice działki wraz z jej usytuowaniem względem kolejnych stron świata oraz sąsiadujących działek. Na część rysunkową nanosi się też obiekty budowlane, które już istnieją, a także istniejący układ zieleni. Niezwykle istotne jest dodatkowo zaznaczenie wszystkich istniejących już instalacji razem z przyłączami, w tym wodnych, gazowych i cieplnych. Przyczyna jest oczywista, chodzi bowiem m.in. o to, aby dom z nimi nie kolidował.

Kiedy wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Jeszcze przed wybraniem danego projektu domu konieczne jest wystąpienie o tzw. warunki zabudowy. To dokument z informacjami o tym, jakie kryteria musi spełniać dom, który ma być usytuowany na danym terenie. Co dodatkowo istotne, taki projekt jest podstawą, aby móc ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę i właśnie z tego powodu tak istotne jest jego sporządzenie.

Dobrą wiadomością dla inwestora jest to, że zgromadzeniem całej dokumentacji, w tym także projektu zagospodarowania terenu może zająć się architekt. Taką usługę oferujemy również zajmując się projektowaniem domów jednorodzinnych oraz innych obiektów w naszym biurze, ułatwiając tym samym procedurę zleceniodawcom i zdejmując z nich znaczną część czynności urzędowych.

Jak widać projekt zagospodarowania terenu to dokument stanowiący podstawę, aby móc ubiegać się o pozwolenie na wybudowanie domu.