Jakie formalności należy spełnić przy przebudowie domu?

BudowlańcyPrzebudowa może być konieczna z wielu powodów, np. w przypadku starszego domu, który nie spełnia wymogów właścicieli choćby pod względem wygody użytkowania. Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest dopełnienie określonych formalności. Jakich dokładnie? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Na czym dokładnie polega przebudowa domu?

Zgodnie z przepisami jest to ingerencja, w efekcie której ma dojść do zmiany parametrów użytkowych oraz technicznych budynku. Ze względu na tak duży wpływ, Prawo budowlane wskazuje na konieczność uzyskania pozwolenia na wykonanie takich czynności.

Interpretacja przepisów co jest remontem, a co przebudową może jednak budzić pewne wątpliwości. Dlatego też czasem wystarczy zgłoszenie zamiaru wykonania zmian, a czasem niezbędne jest właśnie uzyskanie pozwolenia na budowę. W pierwszej sytuacji zaleca się więc, aby zgłosić zamiar przeprowadzenia konkretnych prac w starostwie lub urzędzie miasta, wypełniając niezbędny dokument.

W takim dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • data planowanego rozpoczęcia i zakończenia prac,
  • opis wykonywanych robót,
  • prawo do użytkowania lokalu,
  • inne pozwolenia lub uzgodnienia.

W praktyce urzędnicy mają czas 21 dni, aby wyrazić ewentualny sprzeciw. W innym przypadku ma się do czynienia z tzw. zgodą milczącą, czyli zezwoleniem na wykonywanie prac.

Wniosek o pozwolenie na przebudowę

W przypadku chęci zmiany parametrów użytkowych albo technicznych budynku niezbędne jest pozwolenie na budowę. Czas na wydanie takiej decyzji jest jednak dłuższy i wynosi 65 dni. Istotne znaczenie ma także to, że w przypadku udzielenia zgody dopiero po upływie 14 dni można przystąpić do realizacji prac opisanych we wniosku.

Sam wniosek musi być bardzo kompleksowy i zawierać m.in. projekt budowlany z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Pozwoli to uniknąć samowoli budowlanej, która jest w praktyce karana.

Zastanawiasz się nad przebudową domu? Zajmujemy się nie tylko projektowaniem domów jednorodzinnych, ale także zmianami wchodzącymi w zakres przebudowy.