Jakie elementy powinien zawierać projekt architektoniczno-budowlany?

MakietaBudowa domu jednorodzinnego to dla wielu osób największe marzenie życia. Nie powinno więc dziwić, że kiedy po latach oszczędzania wreszcie dochodzi do jego realizacji pragniemy, aby wszystko działo się tak jak należy. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest stworzenie odpowiedniego projektu domu, który musi spełniać wszelkie obowiązujące przepisy. Dlatego to zadanie najczęściej zleca się architektom lub profesjonalnym biurom projektowym. Dopiero, gdy prawidłowy projekt jest przygotowany można złożyć go do starostwa powiatowego i rozpocząć kolejne kroki związane z budową.

Projekt budowlany czy projekt architektoniczno-budowlany

Te dwa pojęcia są nieprawidłowo stosowane zamiennie w mowie potocznej jednak nie oznaczają ściśle tego samego. Otóż projekt architektoniczno- budowlany to jeden z kluczowych elementów projektu budowlanego, na który składają się także m.in.: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt techniczny, niezbędne oświadczenia zarządcy drogi itp. Wszelki warunki, jakie powinny być spełnione przez składany do starostwa projekt budowlany są zawarte w obowiązującym Prawie Budowlanym.

Tymczasem projekt architektoniczny, nazywany także właściwym projektem domu jest niejako najważniejszym elementem całego projektu budowlanego. Zawiera on bowiem całą, skompletowaną dokumentację techniczną dotyczącą stawianego budynku. Jest to właściwie zbiór wszelkich najważniejszych informacji związanych z nowo stawianą nieruchomością, a duża ilość wytycznych dotyczących takiego projektu sprawia, że najczęściej w celu jego stworzenia i złożenia korzysta się z pomocy wykwalifikowanych pracowni architektonicznych

Co znajdziemy we właściwym projekcie domu

W prawidłowym projekcie architektoniczno-budowlanym znajduje się zarówno część opisowa, jak i rysunkowa. Pierwsza część zawiera dokładne opisy przyszłego przeznaczenia budynku, jak również planowany sposób jego użytkowania. Jest w niej także określona kubatura budynku, a także rozpisane sposoby w jakie zostały wypełnione wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku. W przypadku nieruchomości spełniających funkcje publiczne zawiera się również sposoby, w jakie dany budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Z kolei, w rysunkach będących częścią projektu architektoniczno- budowlanego znajdziemy rzuty wszystkich poziomów domu, w tym również piwnic, dachów i fundamentów. Istotne jest także zawarcie przekrojów ukazujących najbardziej newralgiczne miejsca takie jak schody, czy wszystkie elewacje naraz. Konieczne jest także umieszczenie w projekcie rysunków konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych w odpowiedniej skali.