Czym są kosztorysy budynków?

Klucze na papierowych kartkachBudowa domu to bardzo duże przedsięwzięcie. Wymaga posiadania dobrego planu, ale przede wszystkim projektu budynku oraz kosztorysu, który pozwoli oszacować wydatki, określić zakres robót budowlanych oraz etapy wykonywania prac. Jest istotnym dokumentem dla banku udzielającego kredyt na inwestycję.

Znaczenie kosztorysu budowlanego

Kosztorys budowlany to podstawowy dokument obrazujący najbardziej istotne etapy budowy wraz z ich kosztami. Pozwala on oszacować wszystkie koszty związane z budową i dlatego jest istotnym dokumentem w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczno-budowlany. Kosztorys powstaje na podstawie weryfikacji cen katalogowych wykorzystywanych w programach do kosztorysowania. Zawarte w nim informacje pozwalają wycenić prace budowlane, roboty ziemne, roboty mechaniczne w wykopach, fundamenty, konstrukcje budowlane czy nawierzchnie. Kosztorys budowlany pozwala na sprawne rozliczenie się z podwykonawcami i jest eksperckim dokumentem dołączanym do projektu.

Co zawiera kosztorys budowlany?

Wyróżniamy kilka rodzajów kosztorysów takich jak kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, kosztorys zamienny, kosztorys podwykonawczy oraz kosztorys ślepy. W zależności od rodzaju, kosztorys budowlany będzie miał inną specyfikację, ale są elementy wspólne dla wszystkich. I tak każdy z nich składa się z pięciu części. W pierwszej zawarte są wszystkie niezbędne dane jak adres firmy, zakres prac oraz koszty budowy. W drugiej opisany jest pierwszy etap prac w tym wydatki związane z zakupem projektu, koszty budowy konstrukcji i innych elementów obiektu. W trzeciej części w zależności od projektu uwzględnia się koszty wykonania dachu, altan oraz wiat. W kolejnej zawarte są koszty prac stolarskich, a dalej kosztorys prac wykończeniowych przeprowadzanych wewnątrz budynku. Pięciostopniowa forma kosztorysu świetnie sprawdza się w przypadku projektu i budowy domu jednorodzinnego. W przypadku większych inwestycji kosztorys powinien być bardziej szczegółowy.